SPONZORING

Dovolujeme si Vás oslovit jménem našeho fotbalového klubu s žádostí o finanční podporu na provoz a další rozvoj klubu. Forma případné podpory plně závisí na Vašem vážení, ale lze říci, že tuto podporu je možno rozdělit do těchto částí :

 

  1. pronájem reklamních ploch na stadionu FK Říčany (viz níže)

  2. pronájem reklamních ploch na plakátu FK Říčany (viz níže)

  3. sponzorské finanční dary

  4. sponzorské nepeněžité dary (stavební práce a materiál, jiné možnosti materiální podpory při vylepšení vzhledu stadionu FK Říčany, sportovní pomůcky a vybavení, dresy, míče apod.)

  5. organizování společenských a sportovních akcí v areálu FK Říčany

 

Cenový návrh za poskytování celoplošných reklam na 12 měsíců v areálu stadionu FK Říčany:

 

 

Sektor A

1. reklamní plocha 1x1m, jednostranná   3.500,-- Kč

2. reklamní plocha 1x1m, oboustranná    6.000,-- Kč

​3. reklamní plocha 2x1m, jednostranná   7.000,-- Kč

​ 4. reklamní plocha 2x1m, oboustranná    10.000,-- Kč

 


Sektor B

1. reklamní plocha 1x1m, jednostranná 4.000,-- Kč

​2. reklamní plocha 1x1m, oboustranná 6.000,-- Kč

​3. reklamní plocha 2x1m, jednostranná 7.000,-- Kč

​4. reklamní plocha 2x1m, oboustranná 10.000,- Kč

 

 

Sektor C

1.reklamní plocha 1x1m, jednostranná 4.500,-- Kč

​2.reklamní plocha 2x1m, jednostranná 8.000,-- Kč

 

 

Zhotovení reklamních panelů není zahrnuto v ceně reklamy. FK Říčany může zajistit výrobu reklamních panelů dle dispozic objednatele a jeho umístění na stadioně.

 

Cenový návrh za poskytování reklamních ploch na období 12 měsíců - plakát FK Říčany:

 

1. varianta - rozměr 9 x 12 cm 7.500,-- Kč

​2. varianta - rozměr 6 x 12 cm 6.000,-- Kč

3.varianta - rozměr 5 x 6 cm 4.000,- Kč

 

 

Reklamní plakát FK Říčany je vylepován v průběhu sezony (březen – listopad) pravidelně každý týden na minimálně 15 místech v městě Říčany. Náklady na výrobu plakátu nese FK Říčany. Objednatel dodá FK Říčany příslušné podklady, nejlépe v elektronické podobě - viz kontakt.
 

Věříme, že podpoříte umístěním Vaší reklamy na našem plakátu další rozvoj kopané v FK Říčany, především v oblasti mládeže.

 

Děkujeme