Pozvánka na členskou schůzi FK Říčany

15. Prosinec 2015

 

Č L E N S K Á  S C H U Z E

 

F K    Ř Í Č A N Y

 

 

Místo konání: Sportovní hala Říčany

 

Datum : pondělí 21.12.2015 v 18,30 hod.

 

 

                     Program :

 

1.        zahájení

2.        schválení nových stanov spolku

3.        volba  výboru FK Říčany

4.        volba kontrolní komise FK Říčany

5.        diskuze

6.        závěr

 

 

 

výbor  FK  Říčany